Skočit na obsah
Skočit k navigaci

Windows Azure

Windows Azure je cloudová platforma pro webové aplikace, mobilní aplikace a služby hostované v datacentrech společnosti Microsoft. Platforma Windows Azure poskytuje celou škálu funkcí pro vytváření aplikací, jejichž použití sahá od jednoduchých webů až po podnikové aplikace.

Systém Windows Azure poskytuje na vyžádání výpočetní a úložnou kapacitu, která umožňuje hostovat, škálovat a spravovat webové aplikace na Internetu prostřednictvím datacenter společnosti Microsoft.

Sekce:


Společnost XPIS se věnuje vývoji nových a migraci stávajících aplikací do cloudového prostředí Microsoft Azure. Našim cílem je zákazníkům poskytnout další možnost výběru při rozhodování o umístění aplikací a nabídnout odborné znalosti k problematice nasazení aplikací do Microsoft Azure. Rádi vám předvedeme své řešení a můžete se inspirovat, jakým způsobem i vám může umístění aplikací do cloudu ušetřit finance nejen na provoz a správu aplikací.

Výhody

  • eliminace počátečních i průběžných investic do hardware
  • snížení provozních nákladů na software a lidské zdroje
  • není třeba se zabývat správou hardware
  • škálovatelnost IT prostředků, jednoduché zvyšování výpočetního výkonu dle potřeb
  • platební model pouze v závislosti na aktivních zdrojích (platíte pouze to, co používáte)
  • dostupnost
  • zálohování

Realizované projekty

ŠKODA Meet

Pro mobilní aplikaci ŠKODA Meet jsme nad Windows Azure ve spolupráci se studiem Inmite vyvinuli serverovou část, která v architektuře zastupuje business a datovou vrstvu. Díky tomuto řešení je možné použít jednotný a jasně definovaný přístup pro různorodé platformy (iOS, Android, WP7). Díky škálovatelnosti Windows Azure je možné na základě monitoringu celého řešení jednoduchým způsobem reagovat na zvýšené používání aplikace. Při implementaci byl kladen důraz na optimalizaci doby zpracování požadavku s ohledem na využívání prostředků Windows Azure. Jako úložiště bylo použito Windows Azure Storage v kombinaci s AppFabric Cache.

HelpDesk XPERA

Pro náš HelpDesk poskytujeme možnost nasazení celé webové aplikace do Windows Azure, a tedy využít všech výhod cloud computingu. Toto řešení umožňuje rychlé nasazení aplikace pro potřeby zákazníka bez nutnosti investic do hardware, web hostingu a licencí.

Aktuality

5.6.2014
Naše společnost změnila obchodní název ze složitého XPERIENSIS na lehce zapamatovatelný XPIS.
17.11.2013
Stali jsme se certifikovaným partnerem společnosti Microsoft pro oblast SharePoint (Silver Collaboration and Content competency).
14.11.2013
Nová aplikace Lockmix umožňující vkládat widgety na lockscreen pro WP8.
1.6.2013
Pro našeho klienta Celní správu jsme do intranetového prostředí SharePoint 2010 nasadili elektronického podávání a zpracování výkazů.